Stowarzyszenie „Studio Dźwięku Jogi”

Cele działania Stowarzyszenia:
  1. Kształtowanie zachowań i postaw życiowych poprzez: muzykę, medytację, jogę, techniki relaksacyjne, treningi uważności, które pomagają w samorozwoju oraz uzyskaniu harmonii i spokoju w życiu.
  2. Promocja kultury i sztuki oraz działań twórczych.
  3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, jogi i medytacji.
  4. Propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia.
  5. Propagowanie zasad etycznych oraz alternatywnych form myślenia działania w oparciu o starożytne wartości wedyjskie.
  6. Rozwijanie wrażliwości i postaw prospołecznych, prośrodowiskowych oraz działalność charytatywna.
  7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz oświaty i wychowania.
  8. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Statut Stowarzyszenia:
Statut.pdf

Polityka prywatności:
Polityka prywatności Stowarzyszenia

Dane adresowe:
Stowarzyszenie „Studio Dźwięku Jogi”
tel. 575 432 607
e-mail: info@medytacjakrakow.pl
KRS – 0000773231
REGON – 382653619
NIP – 6762562248

Wspomóż nas!
Raiffeisen Bank, nr rach.: 70 1750 0012 0000 0000 4106 3211