Live z Balakhilya das – JAK OSIĄGNĄĆ DOSKONAŁĄ HARMONIĘ W NIEDOSKONAŁYM ŚWIECIE?
6 czerwca, niedziela godz. 12:15 – 13:45.
Wydarzenie on-line, będzie transmitowane na facebook.com/MedytacjaKrakow


Dziwny jest ten świat…

Każdy z nas pragnie żyć w doskonałej harmonii i spokoju. Chcemy żyć w świecie, gdzie nie ma strachu, złości, zazdrości, nienawiści, niepokoju, nękających umysł i serce pragnień. Tęsknimy za światem, w którym moglibyśmy doświadczać prawdziwego szczęścia, spokoju i miłości.

…świat dysharmonii

Czy zauważyliście jednak, że w tym świecie w doskonały sposób wbudowany jest brak doskonałości? To co wydaje się miłością idealną często kończy się goryczą. To co oczarowuje nas swym pięknem stopniowo traci swój blichtr i czar. To co jest obietnicą satysfakcji pozostaje tylko obietnicą.

Dusza – wieczny poszukiwacz szczęścia

Jednak my i tak zawsze i niestrudzenie poszukujemy perfekcji w tym nieidealnym świecie. Dzieje się tak, ponieważ pochodzimy z duchowego wymiaru – świata pełnego doskonałości, szczęścia i harmonii.

Jak możemy odnaleźć doskonałą harmonię w niedoskonałym świecie?

Czy jest więc możliwym aby odnaleźć taki stan wewnętrznej równowagi tu i teraz? Jak wznieść się ponad materialny wymiar pełen niepokoju?

Mądrość jogi daje nam dokładny przepis, jak działać, by nasze życie było w pełni zbalansowane, nawet w trudnych okolicznościach, których doświadczamy na co dzień.

Serdecznie zapraszamy na prelekcję Balakhilya das, dzięki której Twoje życie może zyskać nowy wymiarharmonii, spokoju i radości.

Obejrzyj teraz: facebook.com/MedytacjaKrakow/videos/1243910049345490/